Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: aleksandar   02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ве молам да ме известите до каде е постапката за предметите : ГЖ-5727/15; ГЖ 2349/16; ТСЖ-1247/16; ГЖ-3473/16; ГЖ-1734/16; ГЖ-929/16; 8 МАЛВП-1545/15; 5РО-561/16. Однапред Ви благодарам

Одговор:  По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети ГЖ-5727/15, ГЖ 2349/16, ГЖ 1734/16 и ТСЖ 1247/16 се дадени во работа кај судиите известители, МВП 1545/15 во овој суд заведен под ГЖ 4236/16, РО 561/16 во овој суд заведен под РОЖ 766/16 и ГЖ 929/16 се распределени но сеуште не се дадени во работа кај судиите известители, додека пак по наведениот предмет ГЖ 3473/16 е донесена второстепена одлука која е експедирана до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на истата.

 Со почит.

Од: Andreja Radinovski   02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani Ve molime da ne izvestite za predmetot K.87/16 na Osnovniot Sud vo Veles. Dali e pristignat vo Apelacioniot sud vo Skopje i dali e zemen vo rabota.

Одговор: По извршената проверка во кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет К 87/16 на Основен суд Велес во овој суд е заведен под КЖ 865/16 и е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Андреја Радиновски адвокат   02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани Ве молиме да ни одговорите дали предметот КПОВ 18/16 на Основниот суд од Велес по жалбена постапка е доставен до Апелациониот суд во Скопје и дали истиот е земан во работа.

Одговор: По извршената проверка во кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет КПОВ 18/16 на Основен суд Велес во овој суд е заведен под КСЖ 463/16 и е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Теодора Давидовска   02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам за информација под кои броеви се заведени следниве предмети на Основниот суд Скопје 2 Скопје: 4 ТС 123/15 и 2 ВПП-2 бр.146/16. Со почит, Теодора Давидовска

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети ТС 123/15 и ВПП2 146/16 на Основен суд Скопје 2 Скопје во овој суд се заведени под ТСЖ 825/16 и ГЖ 4520/16, истите се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит.

Од: vane malinkov    02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: ve molam da mi kazete dali e pristignat predmet vo apelacija po zalba na presudata br. 15. П1-780/15 i do kade e so postapkata. Odnapred vi blagodaram

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет П1 780/15 на Основен суд Скопје 2 Скопје во овој суд е заведен под ГЖ 2489/16 и жалбената постапка по истиот е во тек.

Со почит.

Од: Dragan Stankovic    02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: Дали е решен предметот ГЖ.бр.3536/16

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 3536/16 е решен и експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепената одлука.

Со почит.

Од: zoran   02.12.2016  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani, kje Ve molam da mi kazete dali e resena Gz.3320/16 Vi blagodaram

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека по наведениот предмет ГЖ 3320/16 жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Зоран Богоевски   23.11.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам за информација за предметот РОЖ-349/16, Однапред Ви благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 349/16 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Lidija Stoimova   23.11.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.429/16?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 429/16 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Војо Зотевски    23.11.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме известите дали до апелациониот суд Скопје е доставен предмет од Основниот суд Скопје 2 Скопје под бр. 37.П1-1086/13. Ако е доставен под кој број е заведен и во која фаза е постапка Поздрав,

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет П1 1086/13 на Основен суд Скопје 2 Скопје во овој суд е заведен под ГЖ 2223/16 и е даден во работа кај судија известител .

Со почит.

12345678910...