Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Адвокат Никола Севдинов   17.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Би сакал да добијам информација за тоа дали предметот заведен под П4.бр.1/13 и ПЛ1-ТС.бр.325/13 и двата на Основен суд Велес се доставени до Вас и ако се, во која фаза е постапката по истите.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот П4-1/13 на Основен суд Велес е доставен на одлучување по жалба, заведен под Гж.бр.24/14 и даден кај судија известител, додека предметот Пл1-Тс.бр.325/13 на Основен суд Велес е заведен под Тсж.бр.359/14 и истиот сеуште не е даден во работа кај судија известител.

Со почит,


Од: Igor   17.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da mi odgovorite dali predmetot GZ.4809/13 e resen.Blagodaram.

Одговор:

По извршената проверка предметот сеуште не е решен.

Со почит,


Од: vladimir veljanovski   17.04.2014  Категорија: општо
Прашање: pocituvani.dali predmetot so br.4пл1 2743/10 од основен суд скопје 2 е ресен

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница предмето Пл12743/10 на Основен суд Скопје 2 Скопје е доставен на одлучување по жалба и заведен под Тсж.бр.2498/13. Предметот е кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Koleva Zora   17.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Postapkata zavedena pod broj GZ 1600/14 me interesira vo koja faza na resavanje e? Blagodaram!

Одговор:

Извршена е проверка во гарѓанската писарница на овој суд при што се констатира дека предметот Гж.бр.1600/14 сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Advokat   17.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani - me interesira do kade se predmetite so GZ. br.3041/13, i GZ.br.762/14.blagodaram.

Одговор:

По извршена проверка, предметот Гж.бр.3041/13 е решен и на 17.3.2014 година експедиран до првостепениот суд, додека предметот Гж.бр.762/14 сеуште не е решен.

Со почит,

 


Од: Гордана Поп-Стојкова Спасова   16.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Од фирмата имаме поднесено жалба до Апелационен суд Скопје и предметот е заведен под број ТСЖ.БР.1901/13.Ќе ве молам за одговор до каде е предемтот со оглед на тоа што жалбата е поднесена веќе подолго време и немаме одговор. Дали е решен предметот? Со почит

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот тсж.бр.1901/13 е даден во работа кај судија известител, но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: dine ajcev   16.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite dali se reseni slednite predmeti: GZ-2817/13, GZ-5583/13, TSZ-1275/13, TSZ-2076/13

Одговор:

Почитуван, по извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметите Гж.бр.2817/13, Тсж.бр.1275/13 и Тсж.бр.2076/13 сеуште не се решени, додека предметот Гж.бр.5583/13 е решен и на 3.4.2014 година експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: Zoran Arsovski   17.03.2014  Категорија: општо
Прашање: Na 22.05.2013 imam podneseno zalba so br GZ 2846/13 uste nemam nikakov odgovor me interesira dali e razgledana zabata i do kade e vo proces ve molam ako moze da mi dadete nekakov odgovor

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Гж.бр.2846/13 е решен и на 13.3.2014 год. експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: емилија   17.03.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ме интересира до кај предметот 5 П.бр.1130/10 на Основен суд Куманово, заведен во Апелациониот суд под Гж.бр.2171/13 со почит,

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Гж.бр.2171/13 е решен и на 12.3.2014 год. експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: Advokat Nikola Sevdinov   10.03.2014  Категорија: општо
Прашање: Dali predmetot zaveden pod PL1-TS.br.166/13 od Osnoven sud Veles e dostaven do Apelacioniot sud Skopje i dali e zamen vo rabota, pod koj broj e zaveden i vo koja faza e postapkata po istiot.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Пл1-Тс.бр.166/13 на Основен суд Велес е доставен на одлучување по жалба и заведен под Тсж.бр.2077/13. Предметот е решен и на 07.03.2014 година пратен до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепените одлуки.

Со почит,


12345678910...