Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Advokat   29.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani ! ne mi odgovorivte na prasanjeto po PBR.242/09 predlog za povtoruvanje podnesen preku O.Sud Kumanovo do Apelacionen sud Skopje po. na 29.09.2010god.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека на 03.01.2011 година бил доставен на одлучување предмет П.бр.242/09 на Основен суд Куманово и заведен под Гж.бр.31/11. По предметот Гж.бр.31/11 била донесена одлука и на 01.09.2011 година предметот е експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   29.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Предметот PBR.893/11 на Основен суд Куманово заведен под Гж.бр.2934/15 до каде е? Со почит Зоран Гацевски

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет доставен е на одлучување по жалба на 2.6.2015 година и сеуште не е даден во работа кај судија известител.

Со почит,


Од: Наташа Николова   29.06.2015  Категорија: општо
Прашање: почитувани Ве молам до каде е предметот КОКЖ 10\15. на 16 април 2015 имаше јавна расправа. Дали има донесено писмена одлука по наведениот предмет и кој се законските рокови за овој тип на предмети за донесување на писмена одлука. однапред ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на овој Суд се констатира дека по предметот КОКЖ.бр.10/15 сеуште не е изготвена писмена одлука.

Со почит,


Од: dine ajcev   19.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite vo koja faza se slednite predmeti: TSZ-152/15, TSZ-362/15, ROZ-26/15, ROZ-263/15 Blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметите Тсж.бр.152/15, Тсж.бр.362/15, и Рож.бр.263/15 не се дадени во работа кај судии известители освен Рож.бр.26/15 кој е во работа но не  е решен.

Со почит,


Од: мирјана    19.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Под кој ГЖ.бр. е заведен предмет од Основен суд Скопје 2 Скопје П1. бр. 3818/11

Одговор:

По извршениот увид во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет не е доставен на одлучување по жалба во текот на 2015 година.

Со почит,


Од: Никола   19.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми одговорите дали е постапено по предметот од ОС-Скопје 2 PO бр.1064/13 односно РОЖ бр. 1246/14.Однапред ви благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека предметот Рож.бр.1246/14 е во работа кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Сашо Петрески   19.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Ќе ве молам да ме известите до каде е со предметот Рож.651/15.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Рож.бр.651/15 сеуште не е даден во работа кај судија.

Со почит,


Од: Зоран   18.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Предметот PBR.893/11 на Основен суд Куманово заведен под Гж.бр.2934/15 до каде е? Со почит Зоран Гацевски

Одговор:

По извршената проверка во граѓанскиот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба до овој Суд на 2.6.2015 година.  Предметот Гж.бр.2934/15 не е даден во работа.

Со почит, 


Од: Saso Ilic   18.06.2015  Категорија: општо
Прашање: ve molam ako sakate da mi odgovorite do kade e predmetot roz1301/14 podnesen vo septemvri 2014

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Рож.бр.1301/14 е даден во работа, но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: mirjana    16.06.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam za odgovor do kade e postapkata po predmetite TSZ.BR.2946/14, GZ.BR.1532/15 I GZ.BR.2517/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметите Тсж.бр.2946/14 и Гж.бр.1532/15 се дадени во работа кај судии известители, но не се решени, додека предметот Гж.бр.2517/15 сеуште не е даден во работа на судија.

 


12345678910...