Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Розета Карастојанова   30.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.1265/15?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1265/15 е распределен кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

  
Со Почит.


Од: Розета Карастојанова   26.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ бр.1083/14.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет  е решен и експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепената одлука.

Со почит.


Од: Зоран Гацевски   25.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме известите дали предметот Гж.бр.2934/15 е даден во работа кај судија известител. Ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 2934/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Андријан Ташковски   25.11.2015  Категорија: општо
Прашање: До каде е предметот со реден број 1185/14 ,дали е решен бидејки чекам веке 15 месеци......ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1185/14 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Janko Stavrev   25.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Во врска со случајот: 9П1-1238/11, до каде е постапката. Добив информација дека истиот е вратен од Апелациски во Основен Суд Скопје 2 Скопје

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет  е решен и експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепената одлука.

Со почит.


Од: dine ajcev   20.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite pod koj broj se vodi predmetot K.br.72/15 od Osnoven sud Gevgelija i vo koja faza na odlucuvanje se slednite predmeti:TSZ-2352/14, GZ-5991/14, TSZ-362/15, GZ-2314/15, GZ-4365/15 i GZ-4370/15, Blagodaram

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети ГЖ 5991/14, ТСЖ 2352/14 и ТСЖ 362/15 се дадени во работа кај судиите известители, додека наведените предмети ГЖ 2314/15, ГЖ 4365/15 и ГЖ 4370/15 се распределени но сеуште не се дадени во работа кај судиите известители.
По извршената проверка на кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет К 72/15 кај нас е заведен под КЖ 1465/15 и жалбената постапка е во тек.

Со почит.


Од: Вера Брезовска-Ристовска   13.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани!!! Ве молам да ми одговорите до каде се предметите заведени под РОЖ бр.153/15 и РОЖ 891/15 .

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети РОЖ 153/15 и РОЖ 891/15 се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит.

Од: Петра Ристеска   13.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ми одговорите до каде е предметот ГЖ 3767/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 3767/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Dimitar Pavlov   13.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite vo koja faza e predmetot GZ 5994/14 vi blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 5994/14 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: mirjana .v    11.11.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам за одговор за следните предмет: Мал.вп.бр.222/14 -Основен суд Скопје 2 Скопје П4.бр.1627/13-Основен суд Скопје 2 Скопје П1.бр.594/14-Основен суд Скопје 2 Скопје П4бр.1686/14-Основенсуд Скопје 2 Скопје Гж.бр.5501/15 Гж.бр.1532/15 Гж.бр.4380/15

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет МалвП 222/14 кај нас заведен под ГЖ 2854/15 и наведениот предмет ГЖ 1532/15 се дадени во работа кај судиите известители, додека наведените предмети ГЖ 4380/15, ГЖ 5501/15 како и  П4 1627/13 кај нас заведен под ГЖ 2429/15, П1 594/14 кај нас заведен под 3454/15, П4 1686/14 кај нас заведен под ГЖ 5727/15 се распределени но сеуште не се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит.

12345678910...