Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Гоце   17.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,би сакала да прашам до каде е предметот РОЖ 1408/15???

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1408/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: mirjana.v   16.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Ve molam za odgovor za slednite predmeti pre sudot. Gz.br.6498/15,GZ.br.5501/15, GZ.br.808/16,GZ.br1312/16

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети  се дадени во работа кај судиите известители и жалбените постапки се во тек.

Со почит.

Од: адвокатско друштво глигоров и вичентиќ   16.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Под кој брпј е заведен и до каде е постапката по предмет КПОВ бр.406/15 од Основен суд Скопје 1 Скопје

Одговор: По извршената проверка во кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет КПОВ 406/15 кај нас е заведен под КСЖ 13/16 и
е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Валентина   11.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани! Ве молам да ме известите дали е решен предметот РОЖ 277/15 , Предметот е доставен до Апелација во јануари 2015 , a пред 1 месец ми одговарате дека е даден на работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек ...

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 277/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е сеуште во тек.

Со почит.

Од: Оливер Михајловски   11.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме известите под кој број се води предметот 4П2-322/15 на ОС Скопје 2 и во која фаза на одлучување по жалба се наоѓа предметот. Однапред благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет П2 322/15 не е доставен на одлучување по жалба, ве молам обратете се до првостепениот суд.

Со почит.


Од: aleksandar gligorov   11.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да мe известите под коj броj е заведен предметoт КС К.бр.929/15 и до каде е постапката по истиот. Однапред Ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет КСК 929/15 не е доставен на одлучување по жалба, ве молам обратете се до првостепениот суд.

Со почит.


Од: Јован Гундров   11.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,прашувам дали е донесена одлука по предметот РОЖ-332/16.Ви благодарам!

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 332/16 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: aleksandar gligorov   06.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да мe известите под коj броj е заведен предметoт 15 ТС-471/15 и до каде е постапката по истиот; и до каде е постапката по предметите ГЖ-5501/15; РОЖ-1440/15. Однапред Ви благодарам

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 5501/15 е даден во работа кај судија известител, наведениот предмет ТС 471/15 не е доставен на одлучување по жалба, за второнаведениот предмет ве молам обратете се до првостепениот суд, додека пак наведениот предмет РОЖ 1440/15 е решен и експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепената одлука.
 
Со почит.

Од: Aleksandra   06.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,ве молам да ме известите до каде е постапката за предмет РОЖ 1252/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1252/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Славе Ников   05.05.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани На 15,09,2015 година ОС Ввелес го достави предметот РО 10/15 кој предмет кај Вас е заведен под број РОЖ 1174/15. Поминаа сите пристојни рокови за разгледување на истиот и одговор по жалбата од тужениот. Кога судијата известител ќе одговови по поднесената жалба? Поздрав

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1174/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

12345678910...