Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Петар Стојанов   10.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам за информација за броевите на предметите под кој во Апелациониот суд се заведени следните предмети на Основен суд Велес, како и тоа до каде е постапката за истите: 1) ПЛ1-ТС бр.5/14 2) РО бр.70/13 и 3) РО бр.58/13 Ви благодарам!

Одговор: По извршената проверка во граѓанското оидделение на овој Суд се констатира дека предметот ПЛ1-ТС 5/14 на Основен суд Велес не е доставен на одлучување по жалба, предметот Ро 70/13 на Основен суд Велес е доставен на одлучување по жалба и заведен под Рож.бр.470/14, а предметот Ро 58/13 на Основен суд Велес е заведен под Рож.бр.454/14. Наведените РОЖ  предмети се дадени во работа кај судија известител.

Од: горан трајковски   08.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Zdravo me interesira za predmet broj 1 RO-319/14 sali e odluceno ili pak kolku vreme treba da se odluci mislam kolku trae postapkata vi blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанското одделение на овој Суд се констатира дека предметот Ро-319/14 на Основен суд СКопје 2 Скопје е доставен на одлучување по жалба и заведен под Рож.бр.1078/14. Предметот е распределен кај судија известител.

Со почит,


Од: Даниела Митиќ   08.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Sakam da Ve prasam do kade e predmetot so broj GZ-1146/14

Одговор:

По извршена проверка во граѓанското одделение на овој суд се костатира дека предметот Гж.бр.1146/14 е решен и на 9.6.2014 година експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за достава на второстепените одлуки.

Со почит,


Од: advokat   25.09.2014  Категорија: општо
Прашање: me interesira za predmetite GZ.br.2044/14 i GZ.br.762/14 dali se reseni .

Одговор:

По извршена проверка се констатира дека предметите се решени пришто предметот Гж.бр.762/14 е експедиран на 17.09.2014 година а предметот Гж.бр.2044/14 е експедиран на 19.09.2014 година.

Со почит,


Од: Dragan Petrov   15.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми кажете дали предметот со гж.бр. 564/14 е разгледан .Ви благодарам .

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот Гж.бр.564/14 е решен и на 25.04.2014 година експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   12.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Предметот П1-584/12 на Основен суд Куманово заведен под Гж.бр.2044/14 до каде е? Со почит

Одговор:

По извршена проверка во граѓанска писарница предметот Гж.бр.2044/14 е даден во работа кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Драган Петковиќ   11.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Молам за информација: Под кој број е заведен предметот I ПЛ 1 бр.352/13 на Основниот суд Скопје 2 - Скопје и во која фаза е постапката?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека бараниот предмет е доставен на одлучување по жалба и заведен под Гж.бр.4514/14. Предметот е распределен кај судија но истиот не е даден во работа.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   11.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Предмет од кумановски основен суд П.1. бр.71/13 заведен како ГЖ.762/14 до каде е ? Со почит Зоран Гацовски

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека предмето Гж.бр.762/14 е даден кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Marek    11.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Поцитувани Ве молам за информација до кадее предметот со реден бр.РОЖ-675/14

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот Рож.бр.675/14 е кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: сашо петрески   10.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми одговорите дали предметот од Основен суд Скопје 1 кр.бр.323/14 е пристигнат кај Вас и под кој број ќе се води.

Одговор:

По извршената проверка во писарницата на кривичниот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба  и заведен под Кж.бр.1429/14. Предметот е даден во работа кај судијата известител и по истиот е закажана јавна расправа за кое нешто уредно ќе бидат повикани странките.

Со почит,


12345678910...