Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Vasil A.   21.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani, moze li da dobijam informacija do kade e postapkata po predmet KOK.br.60/14 na Osnoven sud Skopje 1 i dali e zakazana data za javna sednica na sovet. Blagodaram.

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница се констатира дека предметот Кок.бр.60/14 во овој Суд е заведен под КОКЖ.бр.6/15. Од страна на судијата известител е закажана јавна седница за која странките во постапката, уредно преку покани ќе бидат известени за истата.

Со почит,


Од: Vladimir Ilic   20.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Dali moze da mi odgovorite dali predmetot so broj 149/14 podnesen vo septemvri 2014,vo vrska za rabotni odnosi e resen,se raboti za spor pomegu MTV i rabotnikot vladimir ilic. Vi blagodaram odnapred

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека вашиот предмет пред овој Суд е заведен под РОЖ.бр.1301/14. Предметот е даден во работа кај судија известител и истиот ќе биде решен според редовниот прилив на предмети.

Со почит,


Од: Синиша Тримчески   19.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Дали судот се произнесе за предметот 9П1-1238/11,жалба до Апелациски суд Скопје. Судијката која ја донесе пресудата во Основниот суд Скопје 2 заедно со извршителот Сашо Поп Илиоски се во добра кохабитација. Се договараат надвор од судницата и предвреме спротивно на законот за добар материјален надомест ги одредувааат завршниците на споровите.Дали јас против истата судијка можам да се жалам до некоја инстанца во Р.Македонија или до Стразбург.

Одговор:

Почитуван, согласно Законот за судски совет надлежен да ја следи и оценува работата на судиите е Судскиот совет на РМ.

Со почит,


Од: Љубчо Вељанов   17.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Дали постои и каква е Судската пракса за наплата на авторски хонорар од страна на ЗАМП кога на свадби се свират македонски народни песни?

Одговор:

Почитуван, за вашето прашање најупатно е да се обратите до Адвокатска Канцеларијач

Со почит,


Од: Лупчо Митоски   14.04.2015  Категорија: општо
Прашање: мојот предмет е RO 1239/14 донесен у апелација во Септември 2014 г. и сеуште не е разгледан, ве молам како може да се реши , да се разгледа предметот и да се запази законскиот рок, со почит ви благодарам однапред.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Рож.бр.1239/14 е даден во работа кај судија известител и предметите се решаваат согласно редовниот прилив на предмети.

Со почит,


Од: Благојче Михајлоски   14.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми одговорите дали е постапено по предметот од ОС-Скопје бр.4PO951/13.Однапред ви благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот РО.бр.951/13 на Основниот суд Скопје 2 Скопје во овој суд е заведен под Рож.бр.1200/14. Предметот е даден во работа кај судијата известител и ќе биде решен согласно редовниот прилив на предмети.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   23.01.2015  Категорија: општо
Прашање: Предметот П1-893/11 на Основен суд Куманово до каде е? Со почит Зоран Гацевски

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот П1-893/11 на Основен суд Куманово е доставен на одлучување по жалба и заведен под Гж.бр.4/15. Предметот е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит,


Од: митре лазов адвокат   09.01.2015  Категорија: општо
Прашање: ме интересира до каде постапката по `алба по предметот П.бр.1/4 на Основен суд неготино по ту`бата на ту`ителот Лазар Зафиров под кој број е заведен во Апелационен суд Скопје

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба и заведен под Гж.бр.3957/14. Предметот е даден во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,

 


Од: Mmmmmmmmm   09.01.2015  Категорија: општо
Прашање: Predmeto so broj P1.122/13 e kaj vas moze li brojce pod koe se vodi kaj vas? So pocit...

Одговор:

Почитуван,

За да може да се изврши проверка и издаде  информација потребно е да го наведете првостепениот суд пред кој е заведена и се води постапката.

Со почит,


Од: Јован Чочевски   09.01.2015  Категорија: општо
Прашање: Дали и кога е насрочен предметот ГЖ-5615/14

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот Гж.бр.5615/14 е даден во работа кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


12345678910...