Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: dine ajcev   08.10.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite vo koja faza se predmetite : ROZ-73/15, GZ-224/15, Blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведените предмети се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит,


Од: Davidovska Teodora   07.10.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме известите до каде е предметот заведен пред Основниот суд Скопје 2 Скопје под 14 ПЛ1-1670/11. Со почит, Давидовска Теодора

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведениот предмет Пл1 1670/11 во нашиот Суд заведен под ТСЖ 3081/14 е даден во работа кај судија известител.

Со почит,


Од: Слаѓана   07.10.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам ако може да ми кажете за предметот П1 213/14 на Основен суд Куманово, а кој предмет е испратен во Вашиот суд по изјавена Жалба. Со почит, Однапред благодарни

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведениот предмет П1 213/14 во нашиот Суд заведен под ГЖ 620/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит,


Од: Сашо Петрески   02.10.2015  Категорија: општо
Прашање: Ќе ве молам да ме известите дали е решен предметот РОЖ 651/15 Од Основен Суд СКПОЈЕ 2

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 651/15 е во работа кај судијата известител.

 

Со почит,


Од: mirjana vicentic   29.09.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam za odgovor do kade se postapkite po slednite predmeti. ТСЖ.бр.2946/14,ГЖ.бр.3551/15, ГЖ.бр.1532/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 1532/15 е даден во работа кај судија известител, наведениот предмет ГЖ 3551/15 е распределен но сеуште не е даден во работа кај судијата известител, додека наведениот предмет ТСЖ 2946/14 е решен и експедиран до Основниот Суд.

Со почит,


Од: Теодора Давидовска   29.09.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам за информација во која фаза се следниве предмети на Основниот суд Скопје 2 Скопје: с 10 ПЛ1 3371/13 и XXXVIII П бр.2981/07. Со почит, Давидовска Теодора

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведениот предмет П1 2981/07 кај нас заведен под ГЖ 3712/14 е даден во работа кај судија известител, додека за предметот ПЛ1 3371/13 обратете се до Основниот Суд.

Со почит,


Од: dine ajcev   23.09.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite vo koja faza se slednite predmeti: GZ-5991/14, ROZ-263/15 i TSZ-152/15, Blagodaram,

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведените предмети се во работа кај судиите известители.


Со Почит.

Од: mirjana.v   23.09.2015  Категорија: општо
Прашање: до каде епостапката за предемет п17 ПЛ 1-П-3457/14 одосновен суд Скопје 2 Скопје

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот Суд се констатира дека наведениот предмет ПЛ1П 3457/14 кај нас заведен под ГЖ4380/15 е распределен кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

  
Со Почит.


Од: Зоран Гацевски   23.09.2015  Категорија: општо
Прашање: Предметот PBR.893/11 на Основен суд Куманово заведен под Гж.бр.2934/15 до каде е? Со почит Зоран Гацевски

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 2934/15 е распределен но сеуште не е даден во работа кај судијата известител.

Со почит,


Од: Светлана Богоевска   23.09.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ми одговорите до каде се постапките со броеви RO 1106/14 и RO 1105/14. Ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот РО 1106/14 кај нас заведен под РОЖ 415/15 е даден во работа кај судијата известител, додека за предметот РО 1105/14 кај нас заведен под РОЖ 507/15 е донесена одлука и на 18.09.2015 предметот е експедиран до првостепениот Суд.

 

Со почит,


12345678910...