Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Андреја Радиновски адвокат   27.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молиме да не информирате за текот на постапката по жалба поднесена од страна на бранителот на обвинетите во К.бр.472/15 на Основен суд Велес на ден 07.04.2016 година до Основниот суд Велес, односно дали предметот е административно пристигнат во Апелациониот суд Скопје, под кој број е заведен и кој е составот на советот кој ќе одлучува по жалбата. Однапред Ви благодариме!

Одговор: По извршената проверка во кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет К 472/15 кај нас е заведен под КЖ 522/16 и
е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Dalibor S.   27.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитивани, Ве молам за.информација до каде е постапката по предметот РОЖ 534/15. Со почит

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 534/15 е решен и експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепената одлука.

Со почит.

Од: Славе Ников   19.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Предметот РОЖ 1174/15 од месец септемвр 2015 година е во Апелационен суд. До каде постапката со истиот кај судија известител?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1174/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Давидовска Теодора    19.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам за информација до каде се постапките по предметите заведени под 14 ПЛ1-1670/11 и 10 ТС 236/14 на Основниот суд Скоје 2 Скопје. Со почит, Давидовска Теодора

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет Пл1 1670/11 кај нас е заведен под ТСЖ 3081/14 и
е даден во работа кај судија известител, додека наведениот предмет ТС 236/14 не е доставен на одлучување по жалба, за второнаведениот предмет ве молам обратете се до првостепениот суд.


Со почит.

Од: dine ajcev   19.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani, Ve molam da me izvestite vo koj stadium od zalbenata postapka se slednite predmeti: GZ-5991/14; GZ-883/15; GZ-1261/15; GZ-4353/15; GZ-4365/15; GZ-4379/15 i GZ-4862/15, Blagodaram,

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети ГЖ 5991/14, ГЖ 883/15, ГЖ 1261/15, ГЖ 4353/15, ГЖ 4365/15, ГЖ 4379/15, ГЖ 4862/15 се дадени во работа кај судиите известители и жалбената постапка е во тек.


Со почит.


Од: Aleksandra   19.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,ве молам да ме известите до каде е постапката за предмет РОЖ 1252/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1252/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Valentina   19.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани! Ве молам да ме известите дали е решен предметот РОЖ 277/15 , Предметот е доставен до Апелација во јануари 2015 , a пред 1 месец ми одговарате дека е даден на работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек ...

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 277/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е сеуште во тек.

Со почит.

Од: Karastojanova   19.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам даме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.1265/15? Одговор:

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1265/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Адвокатско друштво Глигоров и Вичентиќ   14.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молим да me известите под коj броj е заведен предметoт 15 ТС-471/15 и до каде е постапката по истиот; и до каде е постапката по предметите ГЖ-5501/15; РОЖ-1440/15; и ПРКЖ-1223/15. Однапред Ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет ТС 471/15 не е доставен на одлучување по жалба, ве молам обратете се до првостепениот суд, додека наведените предмети ГЖ 5501/15 и РОЖ 1440/15 се дадени во работа кај судиите известители,  додека пак по извршената проверка во кривичната писарница на овој суд се контатира дека наведениот предмет ПРКЖ 1223/15 е решен и експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепената одлука.


Со почит.


Од: Зоран Гацевски   11.04.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме информирате на кој датум е земен во работа предметот Гж.бр.2934/15.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 2934/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

12345678910...