Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Валентина   19.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани! Ве молам да ме известите дали е решен предметот РОЖ 277/15 , Предметот е доставен до Апелација во јануари 2015 ,уште малку ќе направи 2 години како што заглави на Апелација и сеуште нема правосилност . Можна е ликвидација на фирмата, а мојов предмет никако да се реши , Се надевам на позитивен одговор , и дека нема пак да кажете дека е кај судија известител, тоа не е можно две години истиот одговор ..... Поздрав

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека по наведениот предмет РОЖ 277/15 е донесена второстепена одлука која е експедирана до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на истата.

Со почит.

Од: aleksandar gligorov   19.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ве молам да ме известите до каде е постапката за предметите: ТСЖ-1247/16; ГЖ-929/16; ГЖ-1734/16 и 8 МАЛВП-1545/15. Однапред Ви благодарам

Одговор: По извршената проверка  во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети ТСЖ 1247/16 и ГЖ 1734/16 се дадени во работа кај судиите известители, додека пак наведениот предмет ГЖ 929/16 е распределен но сеуште не е даден во работа кај судија известител.
 

Со почит.

Од: Jakimovski Trajce   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Do kade e predmetot Roz48/16 i dali e odlucuvano po nego.Blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 48/16 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: karastoyanova   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.1265/15?

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека по наведениот предмет РОЖ 1265/15 е донесена второстепена одлука која е експедирана до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на истата.

Со почит.

Од: Lidija   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате дали предметот П1 бр. 2317/09 на Основен суд Скопје 2 е доставен на одлучуванје по жалба и доколку е доставен под кој број е заведен.Однапред Ви благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет П1 2317/09 на Основен суд Скопје 2 Скопје не е доставен на одлучување по жалба, ве молам обратете се до првостепениот суд.

Со почит.


Од: Славе Ников   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почтувани До каде е работата со предметот РОЖ.бр. 1174/15, подолго од една година е кај судија известител? Поздрав Славе

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1174/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Борче Иванов   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате во врска со предметот РПЛ.бр37/15 од 07/12/2015 година на основен суд Кавадарци. Однапред Ви благодарам.

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РПЛ 37/15 на Основен суд Кавадарци во овој суд е заведен под ТСЖ 618/16 и е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Димче Стојаноски   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,,прашањето е дали е заршеа жалбената постапка по предмет ТСЖ 994/16 на пресуда од Основен суд Велес?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ТСЖ 994/16 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: крстевски апостол   14.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме известите до каде е предметот ГЖ 641/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 641/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: aleksandar gligorov   06.10.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ве молам да ме известите до каде е постапката за предметот V К.бр.1429/12. Однапред Ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет К 1429/12 не е доставен на одлучување по жалба, ве молам обратете се до првостепениот суд.

Со почит.


12345678910...