Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Далибор С.   27.08.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ме интересира дали е постапено по предметот РОЖ.бр.1194/13. Благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека по предметот Рож.бр.1194/13 е поднесен вонреден правен лек - ревизија. Од тие причини најупатно е да се обратите до Врховниот суд на РМ со цел да извршите проверка до каде е постапката по поднесената ревизија.

Со почит,


Од: Goran Velkovski   27.08.2015  Категорија: општо
Прашање: Na koj Praven Osnov,Zakonski Nachin e donesena Presudata GZ5070/13 od APelacioni sudii MAja MArkova Kotevska,Olga Angelova i Dardishta?Dogovorot za Kupoprodazba go Raskinuvaat,a Konartis i ponatamu Ostanuva Sopstvenik na nedvizen imot Zemjiste so pov.1724 m.kv.Dali po Zakonot za Parnicna Postapka.Obligacioni Odnosi ili pak po zakonot za Gradezno Zemjiste?.Ovakva Presuda e Praven SKANDAL.Ovaa Presuda ja dostaviv do pet Ambasadi vo r.Makedonija.Za podetalno da mi Odgovorite,ako mi Odgovorite vidi GZ.br,5070/13 na Apelacionen sud.Katastrofa i SKANDALOZNO Sudenje.Ovaa Presuda ke ja Objavam na Interrnet Portali,Vesnici i TV.Sramota.Valjda ge bidam udostoen so vas Odgovor.

Одговор:

Почитуван,

Судски одлуки не се коментираат. Незадоволната страна во случај кога е донесена второстепена одлука доколку законски е пропишано има право да поднесе единствено вонреден правен лек.

Со почит,


Од: snezana angelkoska   27.08.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani Ve molam da mi odgovorite do kade e postapkata po predmet РOЖ1177/14

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека наведениот предмет е во работа кај судијата известител.

Со почит,


Од: dine ajcev   24.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite dali se reseni slednite predmeti: TSZ-2353/14, TSZ-2352/14, GZ-5991/14, ROZ-26/15 Blagodaram,

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведените предмети се распределени кај судии известители и жалбените постапки се во тек.

Со почит,


Од: Advokat   21.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani , sakam da se informiram za Kumanovskiot predmetot :PBR.105/14 koj Gz. broj ima do kade e - blagodaram .

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека до изготвување на предметното известување предмет П.бр.105/14 на Основен суд Куманово не е доставен на одлучување по жалба.

Со почит,


Од: Сашо Петрески   20.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ќе ве молам да ме известите до каде е со предметот Рож 651/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека прдметот Рож.бр.651/15 е распределен кај судија.

Со почит,


Од: Sase Ilievski   13.07.2015  Категорија: општо
Прашање: На решение од апелационен суд за граѓански спор (развод), во рок од колку дена може да се поднесе жалба до врховен суд?

Одговор:

Почитуван,

За вашето прашање најупатно е да се обратите до Адвокатска канцеларија или доколку сте безимотни до Канцеларијата за пружање на бесплатна правна помош при Министерството за правда во најкус можен рок.

Со почит,


Од: Advokat   13.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani , sakam da se informiram za predmetot :PBR.105/14 koj Gz. broj ima do kade e - blagodaram .

Одговор:

Со цел да може да се изврши проверка во системот на Апелациониот суд Скопје дали е доставен на одлучување по жалба наведениот предмет потребно е да се наведе и првостепениот суд кој постапувал и датумот кога е доставен за одлучување по жалба..

Со почит,


Од: Vasil A.   08.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Dali e donese na presuda po predmetot KOKZ.br.6/15? Blagodgodaram.

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на овој Суд се констатира дека по одржаната јавна седница по предметот Кокж.бр.6/15 е донесена одлука која е во фаза на изготвување.

Со почит,


Од: mirjana .v    08.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам за одговор дали предемето П17 ПЛ 1-П-3457/14, Од основен суд Скопје 2 Скопје , е пристигнат во апелациониот суд Скопје и кој е број во Апелационене суд Скопје.

Одговор:

По изврѓената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека до изготвување на предметното известување не е доставен на одлучување по жалба наведениот предмет.

Со почит,


12345678910...