Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Karastojanova   24.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам даме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.1265/15?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1265/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Aleksandra   24.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,ве молам да ми кажете дали предметот РОЖ 1252/15 е решен,благодарам

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1252/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Julijana   24.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Predmet pod br.TS-1-44/15 Pl.ts.88/15 Pl.ts.90/15 Kolku vreme treba da cekam za da zavrsat predmetite? I koj e zakonot za zalba vo koj rok e navedeno vo zakonot deka treba da bidat zavrseni predmetite. Odnapred blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети на Основен суд Велес во нашиот суд се заведени под ТСЖ 1224/16, ТСЖ 473/16 и ТСЖ 3070/15 по истиот горенаведен редослед, по истите жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: eda nebiovska   24.06.2016  Категорија: општо
Прашање: POCITUVANI VE MOLIME DA NE IZVESTITE DALI PREDMETOT P4-225/15 NA OSNOVNIOT SUD VO VELES E ZEMEN VO RABOTA I DALI PO ISTIOT E ODLUCENO . ODNAPRED VI BLAGODARAM.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет П4 225/15 на Основен суд Велес во нашиот суд е заведени под ГЖ 1505/16 и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Апостол Крстевски   08.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме известите до каде е предметот ГЖ 641/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 641/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Зоран Трајковиќ   02.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, би сакала да прашам до каде е предметот ГЖ 235/16

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 235/16 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: александар глигоров   02.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да мe известите под коj броj е заведен предметoт п27ПЛ1-П-3077/14 и до каде е постапката по истиот. Однапред Ви благодарам

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ПЛ1П 3077/14  кај нас е заведен под ГЖ 929/16 и
жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: александар   02.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да мe известите до каде е постапката по предметите ГЖ-883/16 и ГЖ-1734/16. Однапред Ви благодарам

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит.

Од: Радмила Настева Дахлстром   02.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, би сакала да прашам до каде е предметот П4.бр.133/15 Ви благодарам.

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет П4 133/15 на Основен суд Велес кај нас е заведен под ГЖ 2442/16 и
жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: aleksandra   02.06.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,ве молам да ме известите до каде е постапката за предмет РОЖ 1252/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1252/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

12345678910...