Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Адвокат АЦО АНДОНОВ - БРАДОВ   06.11.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Сакаме да добиеме информација дали е решен предметот кој по жалба е доставен од Основен суд Скопје II - Скопје а се однесува за жалба против Пресуда 2ПЛ1-1601/11 од 12.11.2013 година на Основен суд Скопје II - Скопје , ако не е решен кој број во Апелационен суд Скопје го има?

Одговор:

Извршена е проверка во граѓанската писарница на Судот при што се констатира дека предметот 2ПЛ1-1601/11 на Основен су Скопје 2 Скопје бил доставен на одлучување по жалба и заведен под Тсж.бр.61/14. Предметот е решен и на 5.11.2014 година експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: Nikola Jovanovikj   03.11.2014  Категорија: општо
Прашање: zdravo imam nekolku kratki prashanja do vas: imame predmet koj se vodi na opshtinsko nivo pod sud na opshtina gevgelija ,stanuva zbor za povreda na rabotno mesto so medicinski dokazi i povreda na oko od 80%..pred samo nekolku casa predmetot ni beshe odbien a pricinata za toa seushte ne ja znaeme ali pretpostavuvavme deka ke bide vaka posto stanuva zbor za mal grad koj se e korumpirano a taka i rabotodavecot ve molam da me posovetuvate i odnapred vi blagodaram

Одговор:

Почитуван за вашето прашање најупатно е да се обратите до Адвокатска канцеларија или доколку сте безимотни до Канцеларија за пружање на бесплатна правна помош, а воедно и да поднесете жалба до второстепениот суд во назначениот рок во пресудата.

Со почит,


Од: Jance Janevski   28.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani Ve molam da dobijam informacija za broevite na predmetite pod koi se zavedeni vo Apelacioniot sud, dali se reseni i ako se reseni koga se prateni do Osnovnite sudovi slednite predmeti: 1. МалвП.бр.42/14 Основен суд Кратово 2.П-П1-281/13 Основен суд Куманово

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Малв.П.бр.42/14 на Основен суд Кратово бил доставен на одлучување по жалба, и заведен под ГЖ.бр.2979/14. Предметот е решен и на 27.10.2014 година експедиран до првостепениот суд. Предметот П1-281/13 на Основен суд Куманово е заведен под ГЖ.бр.2912/14 и е даден во работа кај судија известител.

Со почит,


Од: Ivica Eftimov   21.10.2014  Категорија: општо
Прашање: 1.Vo koj rok sudijata treba da donese presuda po osnov na zalba od prvostepena presuda od denot na podnesenata zalba do apelacija ? 2.Shto treba da se prevzeme dokolku sudijata ne go pocituva rokot na donesuvanje na presuda po zalba ? 3.Ako sme nezadovolni od presudata na sudijata,kade treba da se podnese prestavka protiv sudijata ili zalba ?

Одговор:

Согласно Законот за судски совет, Судскиот совет е надлежен да ја слеци и цени работата на судиите.

Со почит,


Од: dine ajcev   20.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite dali se reseni predmetite TSZ-1275/13, TSZ-2012/13 i ROZ-537/14. Blagodaram,

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведените предмети се дадени во работа кај судии известители и жалбените постапки се во тек.

Со почит,


Од: M.S.   20.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani, Dobiv presuda (br. 14 P1 br. 24/13) koja delumno se usvojuva od prvostepen parnicen sud (Osnoven Sud II - gragjanski sud), za dolg koj go imam koj drugo lice vo visina od 30000 eur. Stoi deka ne sum se javuvala na parnici, a neznam kako uspeea da mi ja vracat presudata. Kade mozam da podnesam zalba. Tuka e poseceno preku ovoj sud do Apelacionen sud. Moze li da mi obajsnite poveke okolu ova, ili da me upatite kade da se obratam na sud? Blagodaram odnapred.

Одговор:

Почитувана,

По однос на вашето прашање Ве известуваме дека доколку сакате да изјавите жалба по донесената одлука пред се морате да го запазите рокот за жалба наведен во пресудата кој се смета од наредниот ден на приемот на пресудата од Ваша страна во доволен број на примероци (зависно од бројот на странки) насловен и доставен преку Основниот суд Скопје 2 Скопје до Апелациониот суд Скопје. За повеќе информации најупатно е да се обратите до Адвокатска канцеларија или доколку сте неимотни до Канцеларија за пружање на бесплатна правна помош при Министерството за правда.

Со почит,


Од: Адвокат Никола Севдинов   17.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Би сакал да добијам информација за тоа дали предметот под ПЛ1.ТС.бр.325/13 на Основен суд Велес кој е заведен под Ваш ТСЖ.бр.359/14 е решен и ако е решен дали е пратен во Основен суд Велес

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Тсж.бр.359/14 е даден во работа кај судијата известител и жалбената постатпка е во тек.

Со почит,


Од: Петар Стојанов   10.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам за информација за броевите на предметите под кој во Апелациониот суд се заведени следните предмети на Основен суд Велес, како и тоа до каде е постапката за истите: 1) ПЛ1-ТС бр.5/14 2) РО бр.70/13 и 3) РО бр.58/13 Ви благодарам!

Одговор: По извршената проверка во граѓанското оидделение на овој Суд се констатира дека предметот ПЛ1-ТС 5/14 на Основен суд Велес не е доставен на одлучување по жалба, предметот Ро 70/13 на Основен суд Велес е доставен на одлучување по жалба и заведен под Рож.бр.470/14, а предметот Ро 58/13 на Основен суд Велес е заведен под Рож.бр.454/14. Наведените РОЖ  предмети се дадени во работа кај судија известител.

Од: горан трајковски   08.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Zdravo me interesira za predmet broj 1 RO-319/14 sali e odluceno ili pak kolku vreme treba da se odluci mislam kolku trae postapkata vi blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во граѓанското одделение на овој Суд се констатира дека предметот Ро-319/14 на Основен суд СКопје 2 Скопје е доставен на одлучување по жалба и заведен под Рож.бр.1078/14. Предметот е распределен кај судија известител.

Со почит,


Од: Даниела Митиќ   08.10.2014  Категорија: општо
Прашање: Sakam da Ve prasam do kade e predmetot so broj GZ-1146/14

Одговор:

По извршена проверка во граѓанското одделение на овој суд се костатира дека предметот Гж.бр.1146/14 е решен и на 9.6.2014 година експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за достава на второстепените одлуки.

Со почит,


12345678910...