Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: сашо петрески   10.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми одговорите дали предметот од Основен суд Скопје 1 кр.бр.323/14 е пристигнат кај Вас и под кој број ќе се води.

Одговор:

По извршената проверка во писарницата на кривичниот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба  и заведен под Кж.бр.1429/14. Предметот е даден во работа кај судијата известител и по истиот е закажана јавна расправа за кое нешто уредно ќе бидат повикани странките.

Со почит,


Од: dine ajcev   30.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite dali se reseni slednite predmeti: GZ-2817/13, TSZ-1275/13, TSZ-2012/13 i TSZ-2076/13. Blagodaram,

Одговор:

По извршена проверка во граѓанска писарница на Апелационене суд Скопје се утврди дека предмето Гж.бр.2817/13 е решен и се изготвува одлука, Тсж.бр.2076/13 е решен и експедиран на 26.5.2014 година, додека предметите ТСж.бр.1275/13 и Тсж.бр.2012/13 се во работа кај судиите известители.

Со почит,


Од: Гордана Поп-Стојкова Спасова   30.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Од фирмата имаме поднесено жалба до Апелационен суд Скопје и предметот е заведен под број ТСЖ.БР.1901/13.Ќе ве молам за одговор дали е решен предметот? Со почит

Одговор:

По извршена проверка се констатира дека предметот Тсж.бр.1901/13 е во работа кај судија и сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Драган Петковиќ   30.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Молам за информација: Под кој број е заведен предметот I ПЛ 1 бр.352/13 на Основниот суд Скопје 2 - Скопје и во која фаза е постапката?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека предмет Пл1.бр.352/13 на Основен суд Скопје 2 Скопјене е доставен на одлучување по жалба.

Со почит,


Од: Јоне Ивановски   30.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Дали е пристигната жалбата по пресудата од Основниот Суд Скопје 2, под бр. П1-849/13? Однапред Ви благодарам за одговорот. Со почит,

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот П1-849/14 на Основен суд Скопје 2 Скопје не е доставен на одлучување по жалба.

Со почит,


Од: Адвокат Никола Севдинов   16.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Дали е доставен предметот П4.бр.159/13 на Основен суд Куманово на ваше одлучување, под кој број е заведен и во која фаза е постапката доколку овој предмет ви е доставен.

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба и заведен под Гж.бр.2690/14. Предметот не е решен.

Со почит,


Од: Роберт Харалампиев   08.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме известете дали е решен предметот ГЖ.бр.5196/13

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот Гж.бр.5196/13 е решен и на 29.04.2014 година експедиран до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на второстепените одлуки.

Со почит,


Од: Aнета   07.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Дали е решен предметот Гж.359/14?

Одговор:

По извршената проверка се констатира дека предметот Гж.бр.359/14 сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Заинтересирана страна   02.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани!Сакам да ве прашам за предметот тсж.бр.1074/14 дали е распореден за работа,и истиот кога ќе биде решен?Ве молам да имате во предвит дека се работи за повеќе лица и секој ден ни важен.Ви благодарам!

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека предметот Тсж.бр.1074/14 согласно автоматската распределба на предмети е распределен кај судија известител но сеуште не е даден во работа.

Со почит,


Од: Andreja Radinovski   28.04.2014  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani Ve molam da me izvestite dali predmetot K.br. 96/13 na Osnovniot sud Kavadarci od Kavadarci e rasporeden kaj sudija izvestitel I koj broj vo Apelacioniot sud go sodrzi .

Одговор:

По извршетата проверка во кривичната писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба и е заведен под Кж.бр.898/14. Предметот на 17.04.2014 година е пратен на мислење во Вишото јавно обвинителство и сеуште не е вратен.

Со почит,


12345678910...