Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Благојче Михајлоски   18.05.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми одговорите до каде е со предметот бр.4РО951/13 од ОС Скопје2 од 09.09.2014 год.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанскиот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба и заведен под Рож.бр.1200/14. Предметот е во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: милка прокопиева   18.05.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ми одговорите до каде е постапката, во рамките на Вашиот суд, на предметот ГЖ.бр.-807/2015

Одговор:

По извршена проверка во граѓанскиот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е даден во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Сашо Петрески   13.05.2015  Категорија: општо
Прашање: Дали кај вас е пристигнат предметот од Основен суд Скопје 2 РО.1273/14 и под кој број ќе се води кај вас.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет до изготвување на предметното известубање сеуште не е доставен за одлучување по жалба.

Со почит,


Од: Слађана Томић   13.05.2015  Категорија: општо
Прашање: Поштовани, молим Вас да ме обавестите да ли је решен предмет тсж бр.2957/14. Хвала.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека наведениот предмет е даден во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Слободанка Лазова-Здравковска   05.05.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, замолувам да ми одговорите до каде е постапката во рамките на Вашиот суд во врска со жалба по решение на Основен Суд2-Скопје, основ работен спор бр. РО-993/14. Ви благодарам однапред

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба до овој Суд и заведен под Рож.бр.1380/14. Предметот е даден во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: никола   04.05.2015  Категорија: општо
Прашање: ње: Ве молам да ми одговорите дали е постапено по предметот од ОС-Скопје 2 PO бр.1064/13.Однапред ви благодарам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба и заведен под Рож.бр.1246/14. Предметот е даден во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Kamchev Gorancho   04.05.2015  Категорија: општо
Прашање: Ne znam shto bidna so mojot spor EVN?

Одговор:

Почитуван со цел да се изврши проверка дали вашиот предмет е доставен на одлучување по жалба до овој Суд и во која фаза е постапката по истиот, потребно е да се наведе првостепениот суд пред кој е заведена постапката како и под кој број се води.

Со почит,


Од: Јанко Бачев   24.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ќе ве замолиме да не известите за предметот 9П1-1238/11, дали е донесена одлука по жалба за истиот предмет.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведениот предмет не е доставен на одлучување по жалба до Апелациониот суд Скопје до изготвување на предметното известување.

Со почит,


Од: Vasil A.   21.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani, moze li da dobijam informacija do kade e postapkata po predmet KOK.br.60/14 na Osnoven sud Skopje 1 i dali e zakazana data za javna sednica na sovet. Blagodaram.

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница се констатира дека предметот Кок.бр.60/14 во овој Суд е заведен под КОКЖ.бр.6/15. Од страна на судијата известител е закажана јавна седница за која странките во постапката, уредно преку покани ќе бидат известени за истата.

Со почит,


Од: Vladimir Ilic   20.04.2015  Категорија: општо
Прашање: Dali moze da mi odgovorite dali predmetot so broj 149/14 podnesen vo septemvri 2014,vo vrska za rabotni odnosi e resen,se raboti za spor pomegu MTV i rabotnikot vladimir ilic. Vi blagodaram odnapred

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека вашиот предмет пред овој Суд е заведен под РОЖ.бр.1301/14. Предметот е даден во работа кај судија известител и истиот ќе биде решен според редовниот прилив на предмети.

Со почит,


12345678910...