Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: advokat   25.09.2014  Категорија: општо
Прашање: me interesira za predmetite GZ.br.2044/14 i GZ.br.762/14 dali se reseni .

Одговор:

По извршена проверка се констатира дека предметите се решени пришто предметот Гж.бр.762/14 е експедиран на 17.09.2014 година а предметот Гж.бр.2044/14 е експедиран на 19.09.2014 година.

Со почит,


Од: Dragan Petrov   15.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми кажете дали предметот со гж.бр. 564/14 е разгледан .Ви благодарам .

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот Гж.бр.564/14 е решен и на 25.04.2014 година експедиран до првостепениот суд.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   12.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Предметот П1-584/12 на Основен суд Куманово заведен под Гж.бр.2044/14 до каде е? Со почит

Одговор:

По извршена проверка во граѓанска писарница предметот Гж.бр.2044/14 е даден во работа кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Драган Петковиќ   11.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Молам за информација: Под кој број е заведен предметот I ПЛ 1 бр.352/13 на Основниот суд Скопје 2 - Скопје и во која фаза е постапката?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека бараниот предмет е доставен на одлучување по жалба и заведен под Гж.бр.4514/14. Предметот е распределен кај судија но истиот не е даден во работа.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   11.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Предмет од кумановски основен суд П.1. бр.71/13 заведен како ГЖ.762/14 до каде е ? Со почит Зоран Гацовски

Одговор:

По извршена проверка во граѓанската писарница на овој суд се констатира дека предмето Гж.бр.762/14 е даден кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: Marek    11.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Поцитувани Ве молам за информација до кадее предметот со реден бр.РОЖ-675/14

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница се констатира дека предметот Рож.бр.675/14 е кај судија но сеуште не е решен.

Со почит,


Од: сашо петрески   10.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ми одговорите дали предметот од Основен суд Скопје 1 кр.бр.323/14 е пристигнат кај Вас и под кој број ќе се води.

Одговор:

По извршената проверка во писарницата на кривичниот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет е доставен на одлучување по жалба  и заведен под Кж.бр.1429/14. Предметот е даден во работа кај судијата известител и по истиот е закажана јавна расправа за кое нешто уредно ќе бидат повикани странките.

Со почит,


Од: Марјан Солевски   08.09.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,Ве молам за инфо...под кој број е заведен предметот XXV. П.бр. 11255/07 на Основен Суд Скопје 2 Скопје и во која фаза е истиот.

Одговор:

По извршената проверка во писарницата на граѓанскиот оддел на овој Суд се констатира дека наведениот предмет не е доставен на одлучување по жалба до изготвување на предметното известување.

Со почит,


Од: dine ajcev   30.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite dali se reseni slednite predmeti: GZ-2817/13, TSZ-1275/13, TSZ-2012/13 i TSZ-2076/13. Blagodaram,

Одговор:

По извршена проверка во граѓанска писарница на Апелационене суд Скопје се утврди дека предмето Гж.бр.2817/13 е решен и се изготвува одлука, Тсж.бр.2076/13 е решен и експедиран на 26.5.2014 година, додека предметите ТСж.бр.1275/13 и Тсж.бр.2012/13 се во работа кај судиите известители.

Со почит,


Од: Гордана Поп-Стојкова Спасова   30.05.2014  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Од фирмата имаме поднесено жалба до Апелационен суд Скопје и предметот е заведен под број ТСЖ.БР.1901/13.Ќе ве молам за одговор дали е решен предметот? Со почит

Одговор:

По извршена проверка се констатира дека предметот Тсж.бр.1901/13 е во работа кај судија и сеуште не е решен.

Со почит,


12345678910...