Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: dine ajcev   24.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite dali se reseni slednite predmeti: TSZ-2353/14, TSZ-2352/14, GZ-5991/14, ROZ-26/15 Blagodaram,

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека наведените предмети се распределени кај судии известители и жалбените постапки се во тек.

Со почит,


Од: Advokat   21.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani , sakam da se informiram za Kumanovskiot predmetot :PBR.105/14 koj Gz. broj ima do kade e - blagodaram .

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека до изготвување на предметното известување предмет П.бр.105/14 на Основен суд Куманово не е доставен на одлучување по жалба.

Со почит,


Од: Сашо Петрески   20.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ќе ве молам да ме известите до каде е со предметот Рож 651/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека прдметот Рож.бр.651/15 е распределен кај судија.

Со почит,


Од: Sase Ilievski   13.07.2015  Категорија: општо
Прашање: На решение од апелационен суд за граѓански спор (развод), во рок од колку дена може да се поднесе жалба до врховен суд?

Одговор:

Почитуван,

За вашето прашање најупатно е да се обратите до Адвокатска канцеларија или доколку сте безимотни до Канцеларијата за пружање на бесплатна правна помош при Министерството за правда во најкус можен рок.

Со почит,


Од: Advokat   13.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Pocituvani , sakam da se informiram za predmetot :PBR.105/14 koj Gz. broj ima do kade e - blagodaram .

Одговор:

Со цел да може да се изврши проверка во системот на Апелациониот суд Скопје дали е доставен на одлучување по жалба наведениот предмет потребно е да се наведе и првостепениот суд кој постапувал и датумот кога е доставен за одлучување по жалба..

Со почит,


Од: Vasil A.   08.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Dali e donese na presuda po predmetot KOKZ.br.6/15? Blagodgodaram.

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на овој Суд се констатира дека по одржаната јавна седница по предметот Кокж.бр.6/15 е донесена одлука која е во фаза на изготвување.

Со почит,


Од: mirjana .v    08.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ве молам за одговор дали предемето П17 ПЛ 1-П-3457/14, Од основен суд Скопје 2 Скопје , е пристигнат во апелациониот суд Скопје и кој е број во Апелационене суд Скопје.

Одговор:

По изврѓената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека до изготвување на предметното известување не е доставен на одлучување по жалба наведениот предмет.

Со почит,


Од: Зоран Гацевски   08.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Предметот PBR.893/11 на Основен суд Куманово заведен под Гж.бр.2934/15 до каде е?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатира дека предметот П1-893/11 на Основен суд Куманово, а пред овој Суд заведен под Гж.бр.2934/15 е доставен на одлучување по жалба на 2.6.2015 година. Предметот е распределен кај судија известител но сеуште не е даден во работа.

Со почит,


Од: Вера Брезовска-Ристовска   07.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Почитувани! Ве молам да ми одговорите до каде е предметот заведен кај вас под РОЖ. бр. 153/15 врска V РО .бр. 439/14.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на овој Суд се констатире дака предметот Рож.бр.153/15 е даден во работа кај судија известител но сеуште не е решен.

со почит,


Од: N. Spasevska   07.07.2015  Категорија: општо
Прашање: Ve molam do kade e predmetot so broj KOK? 10/15

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на овој Суд се констатира дека не е доставен на одлучување по жалба предмет КОК.бр.10/15 се до изготвување на предметното известување.

Со почит,


12345678910...