Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Lidija Stoimova   29.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.429/16?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 429/16 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Jovan Gundrov   29.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite do kade e postapkata po predmetot ROZ-332/16.Vi blagodaram!

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 332/16 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Стефан Милчевски   29.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме обавестете до кај е предметот Р бр.П1-11/13 испратен преку Основен Суд од Кавадарци минатата година во месеите Авг./Септември? За Вашата информација однапред Ви балагодарам.

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет П1 11/13  на Основен суд Кавадарци во овој суд е заведен под ГЖ 4374/15 и е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: aleksandar gligorov   23.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, ве молам да ме известите до каде е постапката за предметите: 28 К.бр.493/16; ТСЖ-1247/16; ГЖ-929/16; ГЖ-1734/16 и 8 МАЛВП-1545/15. Однапред Ви благодарам

Одговор: По извршената проверка во кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет К 493/16 на Основен суд Скопје 1 Скопје во овој суд е заведен под КЖ 668/16 и по истиот е донесена второстепена одлука која е експедирана до првостепениот суд кој е надлежен за доставување на истата, по извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети ТСЖ 1247/16 и ГЖ 1734/16 се дадени во работа кај судиите известители, ГЖ 929/16 е распределен но сеуште не е даден во работа кај судија известител, додека пак наведениот предмет МВП 1545/15 на Основен суд Скопје 2 Скопје не е доставен на одлучување по жалба за истиот ве молам обратете се до првостепениот суд.
Со почит.

Од: горан   23.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам информација за предметот ГЖ 2187/16 , до каде е постапката. Поздрав

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 2187/16 е распределен кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

  
Со Почит.


Од: Апостол Крстевски   23.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме известите до каде е предметот ГЖ 641/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 641/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Димче Стојаноски   23.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Прашањето е до каде е постапката по жалба на пресуда заведена кај Вас какоЧ Ппредмет ТСЖ-994/16 Однапред се заблагодарувам.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ТСЖ 994/16 е распределен кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

  
Со Почит.


Од: Славе Ников   23.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани До каде е постапката со предметор РОЖ бр.1174/15 Поздрав

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1174/15 е даден во работа кај судија известител и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: адвокатско друштво Стојановски   16.09.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,би сакала да прашам до каде е предметот РОЖ 1408/15???

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1408/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Vlado Avramovski   12.09.2016  Категорија: општо
Прашање: POCITUVANI ve molam da me izvestite do kade e postpkata za predmetot so broj RO94/16 VI BLAGODARAM

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РО 94/16 на Основен суд Скопје 2 Скопје во овој суд е заведен под РОЖ 469/16 и жалбената постапка по истиот  е во тек.

Со почит.

12345678910...