Дома  I    Мапа  I    Контакт  I    Огласна Табла    


   
 
 
 
Погледнете ја статистиката за работењето на судот за актуелната година ...
 
 
 
 
Најчесто Поставувани Прашања

Од: Александра Давидовска   12.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,ве молам да ме известите до каде е постапката за предмет РОЖ 1252/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1252/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: dine ajcev   11.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvesite pod koi broevi se vodat predmetite na Osnoven sud Gevgelija P1-19/14, P4-87/14 i P1-15/15 i vo koja faza na odlucuvanje po zalbite se naogaat, Blagodaram

Одговор: По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет П1 19/14 во нашиот суд заведен под ГЖ 883/15 е даден во работа кај судија известител исто како и наведениот предмет П1 15/15 во нашиот суд заведен под ГЖ 5449/15, додека наведениот предмет П4 87/14 во нашиот суд заведен под ГЖ 6044/15 е распределен но сеуште не е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: jelena jovanovska   11.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Ve molam da me izvestite vo koja faza od zalbenata postapka se predmetite: KZ-1393/15, KZ-1411/15, KZ-1465/15 i KZ-1467/15, Blagodaram

Одговор:

По извршената проверка во кривичната писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети се дадени во работа кај судиите известители и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Вера Брезовска-Ристовска   10.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани !!! Ве молам да ме известите дали се решени предметите РОЖ 153/15 и РОЖ 891/15 !!!! Законскиот рок за решавање на предметите од работни спорови е 1 /еден / месец ! .......

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети РОЖ 153/15 и РОЖ 891/15 се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит.

Од: Горан Глигориевски   10.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет Гж.бр.2934/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 2934/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: mirjana.v   08.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам за одговор по следните предмети: ГЖ.БР.1532/15; ГЖ.бр.3551/15: ГЖ.бр.5501/15 : ГЖ.бр.4380/15

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети се дадени во работа кај судиите известители и жалбената постапка е во тек.

Со почит.

Од: Александар Ристески   08.02.2016  Категорија: општо
Прашање: ВЕ МОЛАМ ЗА ИНФОРМАЦИЈА ДО КАДЕ Е ПОСТАПКАТА СО ПРЕДМЕТОТ GZ-4793/15 СО БЛАГОДАРНОСТ А.Р.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет ГЖ 4793/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Карастојанова   05.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани, Ве молам да ме информирате до каде е со решавање на предмет РОЖ.бр.1265/15?

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 1265/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

Од: Вера Брезовска-Ристовска   05.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Ве молам да ме известите далу се решени предметите РОЖ 153/15 и РОЖ 891/15 !!!. Со почит !!!

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведените предмети РОЖ 153/15 и РОЖ 891/15 се дадени во работа кај судиите известители.

Со почит.

Од: Валентина Дукова   01.02.2016  Категорија: општо
Прашање: Почитувани,ве молам да ме известите за предмет РОЖ 277/15 дали е решен.

Одговор:

По извршената проверка во граѓанската писарница на нашиот суд се констатира дека наведениот предмет РОЖ 277/15 е даден во работа кај судија известител.

Со почит.

12345678910...